Kurs

Har du ønsker for kurs du gjerne vil delta på så send oss en mail ………post@galleriarttobe.com

Kurser første halvår 2019

 

MALEKURS OVER 4 UKER

oppstart onsdag 30. januar kr. 1500,- inkl matr.

kl 18-21 (ikke uke 8)

WEEKEND MALEKURS

2.-3. februar kr. 1500,- inkl. matr. Kl 11-16

WORKSHOP PASTELL

onsdag 6. mars kr. 500,- inkl. matr. Kl. 18-21

TEGNEKURS 3 UKER

oppstart onsdag 13. mars kr. 1200,- inkl. matr. Kl 18-21

WEEKEND TEGNEKURS

9.-10. mars kr. 1100,- inkl. matr. Kl 11-16

GRAFIKKURS OVER 2 UKER

oppstart onsdag 3. april kr. 1100,- inkl. matr. Kl 18-21

KERAMIKKURS

16-17.februar kl.11.00-16.00,  Kr.1.500,- + materiell

AKVARELLKURS  

11-12.mai kl.11.00-16.00,  kr.1.200,- + materiell

Tirsdager.:

Male-/tegnekvelder/keramikk

Kl 15-21 – kr. 100 pr 3 timer voksne og barn

Barn max 1,5 time

Dette er ikke kurs, deltagerne jobber selvstendig, men kan be om litt veiledning underveis. Materiell kan lånes.

Brenning av keramikk kr. 50 pr. brenning (kun det som lages i galleriet)

Glasering av keramikk kr. 100,- pr. kveld

Torsdager:

Husflids- og håndverksaktiviteter

Kl 14-18

Vi jobber med det vi har lyst til, f.eks. treskjæring, nålefilting, karding/spinning, strikking etc.

Deltager tar med eget utstyr.

SOMMERSTENGT FRA 1. JUNI – 1. SEPTEMBER

Bindende påmelding!

Lett lunsj inkl. på heldagskurs

Materiellutgifter (ca kr. 300,-) kan komme i

tillegg til kursavgift.

Kurs er både lærerikt, sosialt og gøy! Bli med!